איחוד וחלוקה

הליך איחוד וחלוקה הוא איחוד של מספר חלקות וחלוקתם למגרשים חדשים במטרה לנצל את השטח בצורה טובה ויעילה יותר לטובת בעלי הזכויות והציבור. לרוב, נכסים עליהם חלה תוכנית איחוד וחלוקה נהנים מעליית שווי. 

 

מימוש האיחוד וחלוקה מבוצע ב-3 מישורים:

המישור התכנוני – מכינים תוכנית הכוללת בין היתר תשריט והוראות.

המישור השמאי – שמאי מעריך את השווי היחסי של כל אחד מבעלי הזכויות בחלקות הקיימות (המצב הנכנס) ואת שווי המגרשים לפי התוכנית החדשה (המצב היוצא).

המישור הקנייני – שמאי עורך טבלת הקצאה ואיזון בה מוקצים המגרשים במצב היוצא לבעלי הזכויות של החלקות הקיימות בהתאם לשווין היחסי שהוערך ע"י השמאי.

שירותי המשרד

_________

הכנת טבלאות הקצאה ואיזן

ליווי של רשויות, יזמים ובעלי זכויות בתוכניות איחוד וחלוקה והכנת טבלאות הקצאה ואיזון

טיפול בהתנגדויות

הגשת התנגדויות לתוכנית איחוד וחלוקה או לטבלת הקצאה ואיזון

הגדלת התמורה

ליווי בעלי זכויות בקרקע לצורך הגדלת התמורה והזכויות שיוקצו להם בטבלת ההקצאה

הערכת שווי

הערכת שווי נכסים הכלולים בתוכנית איחוד וחלוקה

דילוג לתוכן