חוות דעת מומחה לבית משפט

_________

מהי חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין?

מסמך הנערך על ידי שמאי מקרקעין שהוא בעל מומחיות בתחום הנדל"ן וזאת על מנת לתמוך בטענה כלשהי של בעל הדין המצריכה מומחיות.

חוות דעת אשר נכתבת ע"י שמאי מקרקעין מוסמך היא בעלת תוקף משפטי וקבילה בבית המשפט.

מה כוללת עבודתו של השמאי?

עבודתו של השמאי כוללת בדיקה מקיפה של כל מאפייני הנכס וכן את מסקנת חוות דעתו.

תפקידו של שמאי המקרקעין לא מסתיים רק בהכנת חוות הדעת; במקרים רבים שמאי המקרקעין יידרש להתייצב לחקירה נגדית על חוות דעתו.

לכן, קיימת חשיבות רבה לא רק להכנת חוות דעת מקצועית אלא גם ליכולות העמידה בחקירה הנגדית והגנה על חוות הדעת.

מהי מטרתה של חוות דעת מומחה?

מטרתה של חוות דעת מומחה היא שבית המשפט יסתמך עליה ועל מסקנותיה ויאמץ אותה במסגרת מתן פסק הדין.

חשיבותה של חוות דעת מומחה שתוגש לבית המשפט היא קריטית ויכולה להיות ההבדל בין הפסד במשפט לבין ניצחון בו.

כדי שבית המשפט יאמץ את חוות הדעת, עליו להיות משוכנע שחוות הדעת מבוססת על אדנים יציבים ושמסקנתה סבירה. לשם כך, חוות הדעת צריכה להיות ערוכה בצורה מקצועית, מוסברת כראוי ומבוססת היטב. 

באילו מקרים כדאי להסתייע בחוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט?

חוות הדעת של השמאי מוגשת לבית המשפט בעיקר במקרים בהם קיימים סכסוכים או מחלוקות בענייני נדל"ן שבית המשפט נדרש להכריע בהם, לדוגמא:

אם אתם מצויים בהליך משפטי בתחום המקרקעין או צפויים להגיש תביעה, מומלץ להסתייע בחוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין.

משרדנו נותן שירותים מקיפים בתחום הנדל"ן וביניהם שירותי חוות דעת מומחה לבית משפט.

משרדנו עורך את חוות הדעת במקצועיות, במסירות, בהתאם לחוק ולתקנים ומציב סטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.

דילוג לתוכן