היטל השבחה

_________

המשרד מתמחה בתחום היטל השבחה, עורך חוות דעת ושומות נגדיות להיטל השבחה ומלווה את לקוחותיו לאורך כל הדרך עד לסיום הליכי שמאי מכריע וועדת ערר


הפחתת היטל השבחה

שומות נגדיות וליווי מלא בהליך שמאי מכריע

אומדן היטל השבחה חזוי

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא תשלום שנדרש לשלם לוועדה המקומית על עליית שווי הנכס שנבעה בעקבות פעולה תכנונית של העירייה כמו אישור תכנית (תב"ע), מתן הקלה או שימוש חורג. עליית שווי זו נקראת "השבחה" והסכום שנדרש לשלם עבורה הוא 50% מעליית השווי.

מתי נדרש לשלם היטל השבחה?

בעת מימוש – כאשר נמכור את הנכס או אם נגיש בקשה להיתר בניה.

משרדנו עורך חוות דעת לצורך הערכת היטל ההשבחה הצפוי, למשל במקרה של הגשת בקשה להיתר הכוללת הקלות, או שימוש חורג.

האם ניתן להפחית את תשלום היטל ההשבחה?

כן ! היטל השבחה אינו גזירת גורל ולא סכום סופי.
ברוב המקרים ניתן להפחית משמעותית את תשלום היטל ההשבחה שנדרש לשלם ולעיתים לבטל אותו לחלוטין כך שיתקבל פטור מלא מהיטל השבחה.

איך ניתן להפחית את תשלום היטל ההשבחה?

באמצעות הגשת שומה נגדית שתיערך ע"י שמאי מקרקעין מוסמך מטעמכם. השמאי יבדוק בכמה עלה שווי הנכס (אם בכלל) כתוצאה מאותה פעולה תכנונית של העירייה ובהתאם יערער על השומה.
לכן מומלץ לפעול בתחום הזמן שמוקצב לערעור ולפנות בהקדם לשמאי מקרקעין מוסמך מטעמכם.

איך עובד הליך הערעור?

ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה של הועדה תוך 45 ימים. לרוב הערעור יוגש לשמאי מכריע אשר יכריע בגובה התשלום שתדרשו לשלם או שיוחלט על מחיקה מוחלטת של היטל ההשבחה.

ערעור על שומות היטל השבחה הוא דבר נפוץ ובמקרים רבים ניתן להפחית משמעותית את גובה התשלום.

 

אם קיבלתם הודעת חיוב בהיטל השבחה, תוכלו להעביר אותה אליי ואבדוק האם יש מקום להפחית את היטל ההשבחהמשרדי עסק רבות בהיטלי השבחה וערך שומות רבות על הצד הטוב ביותר.

התוצאה של ידע מקצועי וניהול הליכי ערעור בנחישות וללא פשרות היא חסכון משמעותי בתשלום היטל ההשבחה.

דילוג לתוכן