ירידת ערך והפקעות

_________

אם ברשותכם נכס מקרקעין ייתכן שנגרמה לו ירידת ערך אשר תזכה אתכם בפיצויים.

קיימים מספר מקרים נפוצים שמזכים בפיצויים בגין ירידת ערך:

1
אישור תוכנית
2
הפקעה
3
איחור במסירת דירה
4
ליקויי בנייה ואי התאמות

אישור תוכנית

_________

נושא הפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין שנבעה בעקבות אישור תוכנית מוסדר בסעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

במקרה זה הפגיעה בערך המקרקעין יכולה להיות כאשר אושרה תוכנית החלה על המקרקעין וגורמת לירידת ערך – למשל בגין שינוי ייעוד, הפחתת זכויות הבנייה או יצירת מגבלות חדשות.

מי זכאי לתבוע?

מי שביום תחילת התוכנית היה בעל מקרקעין או בעל זכות בהם ובתנאי שהמקרקעין נמצאים בתחום התוכנית או גובלים בו.

מתי ניתן להגיש את התביעה?

תוך 3 שנים ממועד אישור התוכנית.

מי משלם את הפיצויים?

הוועדה המקומית, אולם במקרים רבים הוועדה המקומית דורשת מיוזם התוכנית כתב שיפוי לתשלום הפיצויים.

הפקעה

_________

מהי הפקעה?

הפקעה של מקרקעין היא העברה כפויה של מקרקעין, המבוצעת על ידי הרשויות. ההעברה יכולה להיעשות עם תמורה מלאה, תמורה חלקית או ללא תמורה.
על פי החוק בישראל, הפקעת קרקעות יכולה להתבצע לצרכי ציבור בלבד.

 

במקרקעין עליהם מאושרת תכנית לשינוי ייעוד הגורמת לירידת ערך, הכוללת הפקעה עתידית של המקרקעין, קיים מנגנון הפיצוי הדו שלבי:

שלב ראשון – פיצויי ירידת ערך כתוצאה מאישור התוכנית – למשל במקרה בו הקרקע הייתה בייעוד סחיר (כמו מגורים) וייעודה שונה לייעוד ציבורי (כמו דרך – כביש).

שלב שני – פיצויי הפקעה – בגין ההפקעה עצמה, שהיא נטילת הקרקע מידי הבעלים.

איחור במסירת דירה

_________

החוק קובע מנגנון לקבלת פיצויים על איחור במסירת דירה שנרכשה מקבלן, בתנאים מסוימים.

הפיצוי יינתן בדמות של דמי שכירות לכל חודש איחור וגובהו ינוע בין 150%-100% משווי דמי שכירות לדירה הדומה בגודלה ובמיקומה, בהתאם לתקופת האיחור. הערכת שווי דמי השכירות נערכת על ידי שמאי מקרקעין והיא בעלת תוקף משפטי שקביל בבית המשפט.

ליקויי בנייה ואי התאמות

_________

ליקויי בניה הם מגוון פגמים תקלות או כשלים הקיימים במבנה ואשר עלולים לפגוע בערכו, בשלמותו, במראהו, בהנאת המשתמשים ובביטחונם. ליקויי הבנייה מהווים חוסר התאמה בין תכנון המבנה לבין הביצוע בפועל.

דוגמאות לליקויי בנייה ואי התאמות

דילוג לתוכן